Swiadczymy usługi:

  • administrowanie sieciami komputerowymi LAN/WAN (Windows, Linux)
  • projektowanie i budowanie systemów komputerowych
  • projektowanie oraz wdrażanie oprogramowania tworzonego przez nas w odpowiedzi na konkretne potrzeby danego Klienta
  • instalacja i wdrażanie programów firm zewnętrznych do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej oraz ksiąg rachunkowych
  • archiwizacja danych
  • doradztwo w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania
  • konfiguracja serwerów korporacyjnych www i email
  • wdrażanie procedur oraz systemów bezpieczeństwa IT
  • instalacja i konfiguracja biurowych centrali telefonicznych

copyrights Rafał Górecki